top of page

שורנס בע"מ

תנאי שימוש

 

עדכון אחרון: ספטמבר 2022

ברוך הבא לשורנס בע"מ ("שורנס" או "אנחנו").  תנאי השימוש האלו ("התנאים") מסדירים את היחסים שבין שורנס לבין המשתמשים וקובעים את התנאים וההגבלות אשר בהתאם להם מספקת שורנס את האתר שלה ("האתר"), התוכנה הקניינית שלה ("תוכנה"), האפליקציה הסלולרית שלה ("האפליקציה") ו/או את השירותים הזמינים באמצעות האתר התוכנה או האפליקציה או המוצעים בכל דרך אחרת על-ידי שורנס, לרבות בשותפות יחד עם צדדים שלישיים, כגון סוכנויות וחברות ביטוח ("ספקי ביטוח"), לכל אדם ("משתמש", או "אתה") המשתמש באתר, בתוכנה או באפליקציה (יחדיו "השירותים").

השימוש בלשון זכר בתנאים אלו נעשה לשם הנוחות בלבד, האמור להלן חל על כל המשתמשים והמשתמשות בשירותי שורנס.

 

האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים על ידי שורנס מופעלים ומתוחזקים על ידה. השירותים, וכן ההצהרות הכלולות בתנאים אלו, ניתנים על ידי שורנס ובאחריותה. 
אנו שומרים את הזכות לעדכן ולשנות תנאים אלה מעת לעת, ללא מתן הודעה או קבלת הסכמה ספציפית, לכן אנא בדוק דף זה לעיתים קרובות בכדי לראות האם ישנם עדכונים ושינויים. ייתכן שתתבקש לאשר תנאים אלו במועד ההתקנה או ההורדה של התוכנה ו/או האפליקציה. 

כאשר אתה עושה שימוש באתר ו/או בשירותים, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים אלו ולכל תנאי, מדיניות או נהלים אחרים, כפי שאלו עשויים להתעדכן ולהתפרסם באתר ו/או באפליקציה מעת לעת. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים הכלולים בזאת, אל תשתמש בשירותים שלנו. כל עוד אינך מפסיק את השימוש בשירותים, תיחשב כאילו הסכמת לתנאים אלו.

זהו הסכם מחייב מבחינה משפטית, אנא קראו תנאים אלו בתשומת לב. מדיניות הפרטיות שלנו, הנה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו.

 

1.    השירותים שלנו 
      1.1.    שירותי אבטחה – שירותי האבטחה שלנו מספקים פלטפורמה דיגיטלית לניטור, מניעה, שחזור והגנה על מערכות ורשתות ביתיות. במסגרת אספקת שירותיה, שורנס משתפת פעולה גם עם שירותי ביטוח סייבר ומספקת כלים, מוצרים ושירותים נוספים.
      1.2.    שירותי אנטי-פישינג – שירותי האנטי-פישינג שלנו מציעים אימות של הודעות אימייל חשודות. במסגרת אספקת שירותיה, שורנס משתפת פעולה עם צדדים שלישיים כדי לאמת את בטיחות ההודעה.
      1.3.    שירותי בוט מכירה – ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות בוט המכירות שלנו. בוט המכירות שלנו ישאל אותך מספר שאלות ויפנה אותך למוצרים או לתמיכה שאתה מחפש, או לחילופין יפנה אותך לאחד מנציגי השירות שלנו להמשך טיפול אנושי בפנייתך.

 

2.    רישום
      2.1.    על מנת לקבל גישה לפונקציות מסוימות באתר או באפליקציה, כמו התקנה והורדה של התוכנה ו/או האפליקציה, תחילה עליך להירשם וליצור חשבון משתמש. עם ההרשמה תקבל חשבון  ייעודי ותתבקש לספק כתובת דואר אלקטרוני תקפה ולבחור סיסמה.
      2.2.    עליך לשמור על פרטי הגישה לחשבונך בסודיות מוחלטת ואינך רשאי לשתף אותם עם כל אדם אחר או כל צד שלישי. בנוסף, הנך מסכים שלא להשתמש בפרטי הגישה לחשבון של כל אדם או משתמש אחרים ולא לאפשר לכל אדם אחר להשתמש בפרטי הגישה שלך ללא הסכמתנו מראש ובכתב.
      2.3.    אנא הודע לנו באופן מידי אם הנך חושד שנעשו חדירה או שימוש בלתי מורשים לחשבון שלך. אתה מבין כי הנך האחראי הבלעדי לכל שימוש שנעשה בחשבונך.
      2.4.    משתמשים שהתקינו את האפליקציה ו/או משתמשים בשירותים שלנו בשילוב עם שירותים הניתנים על ידי ספקי ביטוח, עשויים להיות כפופים לתנאים, התחייבויות ופוליסות נוספים, כפי שיסופקו על ידי ספקי הביטוח. שורנס אינה קובעת או שולטת בפוליסות של צדדים שלישיים, לרבות ספקי הביטוח, ולא תהיה לה כל אחריות בקשר לפוליסות או שירותים כאמור (ראה סעיף 5 להלן).

 

3.    התקפות סייבר, נוזקות וסיכונים נוספים 
      3.1.    בעוד אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא שהתוכנה והשירותים יזהו ויטפלו בהתקפות סייבר, איננו יכולים ואיננו מבטיחים שהתוכנה והשירותים ימנעו, יעצרו, ימזערו או יזהו את כל התקפות הסייבר, תוקפי הסייבר, האיומים והנוזקות או ימנעו או יפחיתו כל אובדן או נזק הקשורים להתקפות סייבר או כל אירוע ביטוחי אחר כאמור. השירותים אינם אמורים להיות ואין לראות בהם כתחליף לכל אמצעי אבטחת סייבר סבירים אחרים כגון אנטי-וירוס, חומת אש, VPN וכו'. שורנס אינה אחראית לדיוק של כל תוצאות שהן או דוחות שסופקו במסגרת השירותים. לא תהיה לך כל טענה כלפי שורנס לגבי כל חוסר הצלחה למנוע, לעצור, למזער או לזהות את כל התקפות הסייבר, תוקפי הסייבר, האיומים והנוזקות.
      3.2.    בנוסף, עליך להיות מודע לכך שהשימוש באתר, באפליקציה, בשירותים ובתוכנה עשוי להיות קשור בסיכונים אחרים הגלומים בשימוש ברכיבי תוכנה ובתוכניות ברשתות הביתיות שלך, במכשירים שלך ובחשבונות המקוונים שלך (כמו חשבונות הדוא"ל והמדיה החברתית שלך) לרבות סיכונים הקשורים בתנועה נוספת, עומס רשתי, שימוש ברוחב פס וכו'.
      3.3.    השירותים כוללים מידע בנוגע לאבטחת סייבר, לרבות כיצד להגיב לאיומי סייבר וכיצד להפחית אותם. שורנס מסירה כל אחריות ביחס לכל מצג או תנאי, מפורש או משתמע, באשר ליכולתם של השירותים לחסל או לתקן איומים או תקריות ספציפיות של אבטחת סייבר, וכן ביחס לשלמות ההגנה המוצעת על ידי השירותים, התוכן המוצג בהם או  שזמין באמצעותם, לרבות הדוחות המסופקים במסגרת השירותים. אתה האחראי הבלעדי לקבצים, לתוכנות ולנתונים אחרים במכשירים שלך ובחשבונות המקוונים שלך ולגיבוי הנתונים שלך.
      3.4.    שירותי אנטי פישינג. עליך להכיר בכך שחלק מהשירותים, בין היתר שירותי האנטי פישינג, מסתמכים על רשת, תשתית, חומרה ותוכנה המנוהלים ומופעלים בחלקם על ידי גופים שלישיים. שורנס אינה מתחייבת ששירותי האנטי פישינג יפעלו בצורה מדויקת רציפה ו/או נקייה מטעויות, או שתמיד יהיו זמינים, נטולים משגיאות או השמטות, תקלות, באגים או כשלים, לרבות תקלות חומרה, תקלות תוכנה ותקלות תקשורת תוכנה. הפלטים של שירותי האנטי פישינג עשויים לכלול אי-דיוקים או שגיאות ושורנס אינה אחראית לכל סוג של שגיאה או לאי-דיוקים אחרים בהם, לרבות אך לא רק, זיהוי הודעה חשודה כ"בטוחה" או זיהוי הודעה בטוחה כ"חשודה". שורנס לא תישא בכל אחריות לנזקים מכל סוג שהם, בין אם ישירים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות, אך לא רק, אובדן נתונים, אובדן רווחים, אובדן שימוש או תשלומים שנעשו על-ידי המשתמש או מי מטעמו שנגרמו בעקבות אי-דיוקים או שגיאות בפעולת שירותי האנטי פישינג. מלבד תביעה לפי התנאים והכיסויים הניתנים בפוליסת ביטוח הסייבר או תוכנית החברות או האחריות או התוכנית שרכשת, במידה ועשית זאת, לא תהיה לך כל טענה כלפי שורנס בקשר לאי מניעה, עצירה, הפחתה או זיהוי של כל הודעות חשודות על-ידי שירותי האנטי פישינג.

 

4.    רישיון
      4.1.    בכפוף לקבלתך ולעמידתך בתנאים אלו, שורנס מעניקה לך בזאת רישיון שימוש אחד, לא בלעדי, בלתי ניתן  להעברה, ניתן לביטול, מוגבל וכפוף לתשלום להתקין ולהשתמש בתוכנה לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד. 
      4.2.    בכדי לעשות כל שימוש מסחרי בשירותים, יהיה עליך לרכוש מנוי כמפורט הן באתר שלנו או בכל מקום אחר ששורנס עשויה להגדיר מעת לעת והן בהסכם או בהצעת מחיר כתובים בינך ובין שורנס.
      4.3.    התוכנה מורשית לך "כמות שהיא" (as is) על פי התנאים המופיעים כאן. הנך מאשר בזאת שהתוכנה והמסמכים הנלווים לה הנם רכושה הבלעדי של שורנס ושהבעלות עליהם תישאר בידי שורנס בכל עת. כמו כן, הנך מאשר שאין לך כל זכויות בתוכנה מלבד אלו שניתנו לך במפורש במסגרת תנאים אלו.
      4.4.    אינך רשאי להשתמש בתוכנה כולה או מקצתה לכל מטרה שהיא למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים אלו. כל שימוש בלתי מורשה באתר, בתוכנה או באפליקציה ללא הסכמתה מראש ובכתב של שורנס, אסור במפורש.

 

5.    שירותי צדדים שלישיים
השירותים עשויים לכלול פונקציות שונות המסופקות על-ידי צדדים שלישיים וכן להנגיש לך שירותים אחרים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים, כולל ספק הביטוח שלך (יחד, "שירותי צד שלישי"). אתה האחראי הבלעדי לכל שימוש שלך בשירותי צד שלישי וכן לכל העמלות והמיסים שעשויים להיגבות במסגרת שימושים כאלה. שורנס אינה ערבה או תומכת ואינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר שירותי צד שלישי כאלה ואחרים, לרבות, אך לא רק, בדבר איכות, זמינות, תפקוד או הפעלה של שירות צד שלישי זה או אחר. שורנס אינה מבטיחה את המשך זמינותם של שירותי צד שלישי ועשויה להשבית שירות צד שלישי זה או אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי. שורנס מסירה במפורש כל אחריות מכל שירותי צד שלישי ואתה מכיר בכך ששורנס לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה משימושך בשירותי צד שלישי או במסגרת התקשורת או ההתנהלות שלך מול ספק צד שלישי וכן שכל התנהלות שלך מול כל ספק שירותי צד שלישי, לרבות בכל קשור לבעיות בשירות האמור, היא אך ורק בינך לבין הספק האמור.

 

6.    שימושים אסורים
      6.1.    בקשר עם השימוש שלך בכל אחד מהשירותים, ומבלי להגביל אף אחת מההתחייבות האחרות בהתאם לתנאים אלו או לדין החל, הנך מסכים כדלקמן:
      6.1.1.    לא להעלות, לפרסם, להפיץ, לשלוח, להעביר או להעמיד לרשות אחרים בכל אופן אחר כל תוכן המהווה או הכולל בתוכו הודעות חוזרות או כל צורה אחרת של תקשורת מסחרית או מטרידה, או תוכן הכולל נוזקות, לרבות תולעים או וירוסים או כל קוד בעל אופי הרסני. 
      6.1.2.    לא להתערב או לשבש את השירותים, השרתים או הרשתות המחוברים לאתר, לאפליקציה או לשירותים, וכן לא לחסום את השירות, לפרוץ, לפצח, להנדס לאחור או להפריע בכל דרך אחרת לאתר, לתוכנה, לאפליקציה ו/או לשירותים, או להפר את הנהלים, המדיניות, הדרישות ו/או התקנות של רשתות המחוברות לאתר או לשירותים;
      6.2.    הנך מסכים בזאת שלא: (1) לשבש, להשבית, להכביד, לפגוע, לתקוף, לבדוק או לבחון את הפגיעות של התוכנה או השירותים, או להפריע להם בכל דרך אחרת; (2) לפרוץ או לגרום לכשל של כל אחד מאמצעי האבטחה הכלולים בשירותים ובתוכנה; (3) לנסות לעשות דה-קומפילציה, לפרק, להנדס מחדש או להנדס לאחור את התוכנה, או ליצור או לנסות ליצור או להתיר, לאפשר, או לסייע לאחרים לחלץ את קוד המקור של התוכנה, או את המסגרת המבנית שלה בכל דרך אחרת; (4) למכור בשנית, להפיץ, להעביר, להעניק רישיון משנה, לשעבד, לשכור, להשכיר או לשתף את זכויותיך תחת תנאים אלה; (5) לשנות, לעדכן, לשכפל, לשעתק או להעתיק את התוכנה או כל חלק ממנה.

 

7.    הודעות טקסט והודעות WhatsApp
      7.1.    על ידי פנייה אלינו באמצעות שירותי בוט המכירות שלנו, אתה מסכים לספק לנו את כל המידע הדרוש לנו על מנת לאמת את זהותך ובמידת הצורך ליצור איתך קשר נוסף, כגון כתובת דוא"ל, מספר טלפון, שמך המלא וכל מידע אחר הנדרש על ידינו במסגרת השימוש בשירותים וכן כל מידע נוסף הנדרש על מנת שנוכל להבין את סוגייתך במלואה.
      7.2.    כחלק מהשירותים שלנו, אתה מסכים שנשלח לך הודעות SMS/MMS (המכונים ביחד "הודעות") לנייד כדלהלן: (1) הודעת אישור חד-פעמית מיד בתום ההרשמה; (2) הודעות על בסיס חודשי; (3) הודעות במקרים של אירועי או התקפות סייבר; (4) הודעות נוספות בעת הצורך, למשל על מנת לאמת את זהותך, לשלוח לך עדכונים או לספק לך את השירותים.
      7.3.    לידיעתך, עשויים לחול תעריפי הודעות ונתונים בהתאם לתנאי ההסכם שלך עם ספק הסלולרי שלך. אין לנו כל שליטה על תעריפים אלה ואנו מסירים אחריות מכל תשלום כאמור ומכל התחייבות  אחרת שלך לספק הסלולרי שלך בנוגע לקבלת הודעות טקסט או שליחתן.
      7.4.    אנא שים לב שהמידע בכל הודעה עשוי להיות כפוף לעיכובים שונים שאינם בשליטתנו והדבר עלול לגרום למידע בהודעות להיות לא מעודכן או לא מדויק. אנחנו לא אחראים לכל אי מסירה או עיכוב של כל הודעה. 
      7.5.    כדי להפסיק את קבלת ההודעות, אנא שלח הודעה עם המילה STOP (הפסק) למספר שממנו קיבלת את ההודעה האחרונה.

 

8.    פרטיות ושימוש בנתונים 
      8.1.    על מנת לספק לך את השירותים דרך האתר והאפליקציה, שורנס עשויה לנטר, לאסוף ולעבד נתונים מכל רשת שבה אתה משתמש בשירותים ומכל המכשירים ברשת כאמור (כגון: מערכות טלוויזיה, מחשבים, טלפונים, רמקולים חכמים, מכשירי חשמל חכמים וכדומה), לרבות כתובת ה- IP של הרשת, שם הרשת, תצורת הרשת, מיקומך ומיקום הרשת, שירותים פתוחים ברשת, מזהי מכשירים, סוגי מכשירים ותצורת המכשיר. אתה מצהיר בזאת שיש לך את הסמכות ו/או שקיבלת את כל ההסכמות הנדרשות מאחרים המשתמשים ברשת או שמידע אודותיהם ייאסף ויעובד על ידי השירותים, כנדרש לפי הדין החל. כל מידע אישי, שלך ושל אחרים, ששורנס אוספת או מעבדת באמצעות השירותים או בקשר אליהם כפופה למדיניות הפרטיות של שורנס.
      8.2.    אתה מתחייב להודיע לכל משתמש אחר בכל רשת שבה אתה משתמש בשירותים אודות השימוש שלך בשירותים, אופי השירותים וכן על תוכן סעיף זה.

 

9.    קניין רוחני
      9.1.    תכנים ומידע מסוימים המסופקים באתר, בתוכנה, באפליקציה ובשירותים, לרבות אך ללא הגבלה, הלוגו של שורנס, הסימן המסחרי, הגרפיקה, העיצובים, המידע, הטקסטים, התמונות, הנתונים, התוכנות, הקודים, האלגוריתמים והחומרים האחרים המוצגים, זמינים, קיימים או מופיעים באתר, באפליקציה או בשירותים (להלן יחדיו, "תוכן שורנס") הינם יצירה המוגנת בזכויות יוצרים, בפטנט, בסימן מסחרי ו/או בכל דרך אחרת וככאלה מהווים את קניינה הבלעדי של שורנס ושורנס היא בעלת הזכויות הבלעדית בהם. 
      9.2.    אינך רשאי לעשות בתוכן שורנס כל שימוש ללא הסכמה מפורשת בכתב מאיתנו, לרבות אך ללא הגבלה, יצירת כל עותק, שכפול, עשיית שימוש חוזר, יצירת יצירה נגזרת וביצוע כל פעולה אחרת בכל, או בחלק כלשהו, מתוכן שורנס.

 

10.    אחריות 
      10.1.    המשתמש מאשר ומסכים שהאתר, התוכנה, האפליקציה, השירותים, תוכן שורנס, וכל שירות או מידע הניתנים על דידי כל אחד משותפיה וספקיה של שורנס מסופקים "כפי שהם" (as is) "כפי שזמינים" (as available) ו"לרבות הליקויים שלהם" (with all faults), והשימוש בהם נעשה באחריותך הבלעדית ובמידה המותרת על פי חוק. שורנס מתנערת מכל אחריות, התחייבות ותנאים אחרים, מפורשים או משתמעים, לגבי האתר, האפליקציה, השירותים ותוכן שורנס, לרבות לגבי כשירות למטרה מסוימת, סחירות, בעלות, הפרה, תוצאות, דיוק, שלמות, נגישות, תאימות, התאמה, אמינות, זמינות, עמידה בזמנים, איכות או להעדרם של וירוסים. שורנס אינה מבטיחה או מתחייבת שהאתר, התוכנה, האפליקציה והשירותים מסוגלים לחסום או למנוע כל התקפות סייבר. שורנס מתנערת מכל אחריות באשר ליכולתם של השירותים לחסל או לתקן כל איום או תקרית ספציפית של אבטחת סייבר ובאשר לשלמות ההגנה המוצעת ע"י השירותים. 
      10.2.    במידה ואתה משתמש בשירותי שורנס במסגרת פוליסת ביטוח סייבר, הגבלת האחריות האמורה לעיל לא תחול עליך, ויחול עליך במקום הסדר האחריות הקבוע בפוליסת הביטוח.  
      10.3.    אחריות היחידה של שורנס והסעד היחיד לו המשתמש זכאי בקשר עם כל מחלוקת עם שורנס או כל טענה בקשר לשירותים (לרבות אך ללא הגבלה השימוש שלך באתר, בתוכנה, באפליקציה ובשירותים), תהיה הפסקת השימוש באתר, בתוכנה, באפליקציה ובשירותים. שורנס ושותפיה, והדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, אלו הכפופים לה או הנציגים שלה, לא יישאו באחריות בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או פיצויים עונשיים הנובעים מהשימוש שלך או הסתמכותך על האתר, האפליקציה ו/או השירותים.  החרגות אלו בגין נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או פיצויים עונשיים כוללים, ללא הגבלה, נזקים בגין אבדן רווחים, נתונים שאבדו, פגיעה במוניטין, הפסקת עבודה, תקלות או כל נזק או הפסד מסחרי אחר, גם אם שורנס קיבלה התראה בדבר האפשרות לנזק האמור, וללא תלות בסוג הסעד המבוקש בתביעה, בין אם הוא כספי או הצהרתי. מכיוון שישנם מדינות או תחומי שיפוט שאינם מאפשרים את החרגתה או הגבלתה של אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, באותם מדינות או תחומי שיפוט, אחריותה של שורנס תוגבל במידה המותרת על פי דין. 
      10.4.    המשתמש מאשר ומסכים שללא ההחרגות וההגבלות לעיל על אחריותה, לא תוכל שורנס להציע את האתר, התוכנה, האפליקציה או השירותים

 

11.    הגבלת אחריות וסעדים
      11.1.    שורנס, שותפיהם, הדירקטורים, הפקידים, העובדים או הסוכנים שלהם (ביחד "קבוצת שורנס") לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן או הפסד, בין אם עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי, או נלווה שנגרם, הנובע או קשור לשימוש שלך, חוסר יכולת השימוש או להסתמכותך על האתר, האפליקציה ו/או השירותים, ללא קשר לאם צד או גורם כלשהו בקבוצת שורנס קיבל ייעוץ או היה עליו לדעת על האפשרות לכך וללא קשר למשפט או לתיאוריה שעליה מתבססת התביעה.
      11.2.    החבות המלאה של קבוצות שורנס והסעד הבלעדי שלך ביחס לכל מחלוקת עם שורנס או כל תביעה בנוגע לשירותים (כולל ללא הגבלה השימוש שלך באתר, בתוכנה ובאפליקציה) הוא הפסקת השימוש שלך באתר, באפליקציה, בתוכנה ובשירותים וכן החזר כספי של כל סכום ששולם על ידך מראש לשורנס תמורת שירות שטרם סופק לך. 
      11.3.    במידה והחוק החל אינו מתיר חלק מההחרגות והסייגים המפורטים במסמך זה או את כולם, אז כתבי הוויתור והחרגות כאלה יחולו עליך רק במידה המלאה המותרת על פי החוק.
      11.4.    אתה מאשר ומסכים שללא ההחרגות וההגבלות של האחריות לעיל, שורנס לא תוכל להציע את האתר, התוכנה, האפליקציה או השירותים.

12.    שירותי שורנס וביטוח סייבר
 
      12.1.    לידיעתך, שורנס וספקי הביטוח פועלים כגופים נפרדים וכל אחד מספק את שירותיו ומוצריו למשתמשים בנפרד. שורנס אינה מספקת שירותים כלשהם הקשורים לפוליסות ביטוח ואינה אחראית לכל פעולות או מחדלים מצד ספקי ביטוח או נזקים הקשורים לפעולות/מחדלים כאלה.
      12.2.    משתמשים שהתקינו את האפליקציה ו/או המשתמשים בשירותים בשילוב עם שירותים הניתנים על ידי חברות ביטוח, כפופים לתנאים, למדיניות ולחובות נוספות כפי שקבעו חברות הביטוח, ובהתאם לאמור בפוליסת הביטוח של המשתמש, לרבות, בין היתר, בכל הנוגע לזכאות לשירותים מכוח הפוליסה, השתתפות עצמית, ועוד.
      12.3.    אם התקנת את האפליקציה במסגרת פוליסת ביטוח הניתנת על ידי חברת ביטוח, שים לב כי בנוסף לתנאים אלו, יחולו עליך תנאי הפוליסה הרלוונטית. בין היתר, אתה נדרש להתקין את האפליקציה על מנת להיות זכאי להטבות הניתנות במסגרת הפוליסה המותנות בשימוש בשירותי שורנס.
      12.4.    לאחר רכישת כיסוי ביטוח סייבר, המשתמש יקבל הודעת SMS המזמינה אותו להוריד את האפליקציה למכשיר ולהפעיל את השירות. לרשות המשתמש עומד גם מוקד שירות טלפוני לסיוע בהתקנת האפליקציה והפעלת השירות. על המשתמש להוריד את האפליקציה, להתחבר לרשת הביתית, להדליק ולחבר את כלל המכשירים האלקטרוניים לרשת הביתית ולפעול בהתאם להנחיות כפי שיופיעו באפליקציה. 
      12.5.    במידה והמשתמש קיבל הודעה אודות אירוע תקיפת סייבר מהבוט של שורנס, עליו לדווח על התקיפה באמצעות הצ'ט בוט באפליקציה ו/או באמצעות פנייה טלפונית למוקד השירות, ולפעול בהתאם להנחיות שיקבל באפליקציה או במוקד השירות.  
      12.6.    על המשתמש לוודא שהאפליקציה תהא מותקנת על הטלפון החכם ולאפשר גישה, סריקה והשתלטות מרחוק על מכשירים אלקטרוניים שונים של המשתמש על ידי צוות התמיכה של שורנס, על מנת לעצור את תקיפת הסייבר, לנקות או לתקן את הרשת מנוזקות ולחקור את מקור התקיפה. שים לב, כי שירותי שורנס לא יחולו על משתמשים שנעשה שימוש חריג ברשת הביתית שלהם, לרבות: (1) כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (2) פעילות עסקית מכל סוג שהוא; (3) ביצוע עבודות של אבטחת מידע; וכן (4) ביצוע פשעי מחשב לפי כל דין.
      12.7.    שורנס וחברת הביטוח פועלות כישויות נפרדות. בשום מקרה שורנס לא תהא אחראית לפעולות או מחדלים של צדדים שלישיים כלשהם. 

13.    שונות 
 
      13.1.    אתה מבין ומאשר שהאפליקציה והשירותים נמצאים כעת בשלב הבדיקה שלהם, והם זמינים כגרסת "בטא ציבורית". המשמעות היא שעדיין לא השלמנו את הפיתוח של השירותים ושלא כל התכונות פונקציונליות או זמינות לחלוטין.
      13.2.    תנאים אלה כוללים את כל ההסכם בינך לבין שורנס ביחס לאתר, לאפליקציה ולשירותים. 
      13.3.    אנו עשויים לשנות את תנאים אלה בכל עת, אז אנא עיין בדף זה באופן קבוע. התאריך המופיע לצד "העדכון האחרון" בראשית דף זה מציין מתי תנאים אלו שונו לאחרונה. התיקונים ייכנסו לתוקף 30 יום לאחר פרסום באתר. אם אינך מסכים לתיקונים כלשהם, אתה רשאי לסרב לתיקונים ולהפסיק להשתמש בשירותים בתוך 30 יום ("תקופת ההודעה המוקדמת") ללא עלות או קנס. ככל שתמשיך לגשת או להשתמש באחד מהשירותים לאחר תקופת ההודעה המוקדמת נראה בכך את הסכמתך לתנאים המתוקנים. 
      13.4.    שורנס שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת שהיא, לשנות, להשהות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את השירותים או כל חלק מהם, או את הגישה של המשתמש אליהם, ולשנות, להשהות או למחוק את האתר, האפליקציה וכל חלק מהם. סעיף זה לא יחול על משתמשים אשר נרשמו לשירות במסגרת פוליסת ביטוח סייבר. 
      13.5.    שורנס אינה מתחייבת לגישה רציפה ללא הפרעה לאתר, לאפליקציה או לשירותים, אשר פעילותם עשויה להיות מופרעת על ידי גורמים רבים שמחוץ לשליטתה של שורנס.
      13.6.    אם יקבע כי כל הוראה מתנאים אלו אינה ברת אכיפה, אזי אותה הוראה תשונה כדי לשקף את כוונת הצדדים בעוד יתר ההוראות המפורטות בתנאים אלו יישארו בתוקף מלא.
      13.7.    תנאים אלו אינם מקימים ואין בכוונתם להקים כל מערכת יחסים של סוכנות, שותפות, מיזם משותף, זכיינות או יחסי עובד-מעביד בינך לבין שורנס.
      13.8.    המשתמש אינו רשאי להמחות הסכם זה. שורנס רשאית להמחות הסכם זה לא הגבלה, לרבות לרוכש של כל או רוב הנכסים שלנו, לשותף או ליורש שלנו במסגרת מיזוג, איחוד או ארגון מחדש של שורנס. כל העברה שמפרה את סעיף 13.8 זה תהיה בטלה. 

14.    שירות לקוחות
אנו גאים בסיוע ללקוחות של המוצרים והשירותים שלנו. לשירות לקוחות, אנא פנה אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני: support@surance.io .
bottom of page