top of page

מדיניות פרטיות
עודכן לאחרונה ביום 30 בספטמבר 2022
שורנס בע"מ ("החברה", "אנחנו", "אנו") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותיה ולכן מפרסמת מדיניות פרטיות זו ("המדיניות" או "מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות מתארת את האופן שבו אנו אוספים מידע אישי בעת השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו, https://he.surance.io/ ("האתר"), האפליקציה שלנו, ובשירותים אחרים שלנו (יחד עם האתר, "שירותי החברה" או "השירותים"), וכיצד אנו משתמשים במידע זה; על כן מומלץ לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו.
המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. 
החברה שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. התאריך האחרון לעדכון תנאי מדיניות הפרטיות מופיע בראשם. החברה מציעה לך מעת לעת לשוב ולבדוק את מדיניות הפרטיות, שכן שינויים שיחולו (אם יחולו) ייכנסו לתוקף במועד פרסומם מבלי שהחברה תידרש למסור לך הודעה כלשהי בגין שינויים.
במדיניות זו, המונח "מידע אישי" מתייחס למידע שמזוהה עם המשתמש או שניתן לזהות על ידו משתמש.
1.    סוג המידע אשר נאסף ומטרת איסופו
החברה אוספת ומקבלת מידע אישי מסוים ביחס למשתמשים בשירותי החברה או למבקרים באתר ("משתמשים"), כמתואר דלהלן, ומשתמשת במידע זה כמתואר בסעיף 1 זה וסעיף 2 מטה. מובהר בזאת כי לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה מידע אישי ו/או כל מידע אחר; אך אם לא יסופק לחברה מידע כזה ייתכן שלא נוכל לספק לך את השירותים או חלק מהם. בנוסף, בעת ביקורך באתר, ייתכן שמידע עבורך ייאסף באופן אוטומטי. אם לא תסכים לאיסוף מידע כזה, נא אל תבקר באתר זה ואל תשתמש בשירותי החברה המוצעים.
לאיזו מטרה נאסף המידע
סוג המידע הנאסף
למי המידע מועבר
Google Analytics, AppsFlyer, GeekSquad ספקי שירותי אנליטיקה ואחזקה
מידע שנאסף באופן אוטומטי (למידע נוסף, ראה סעיף 1.1 מטה)
שימוש באתר והענקת שירותים למשתמש
SalesForce, Google Cloud ספקי שירותי ענן
שם, כתובת דואר אלקטרוני, שם החברה אליה המשתמש משויך, תפקיד, סוגי המכשירים בהם נעשה שימוש, כתובת IP ושם הרשת, הגדרות ותצורת רשת, מיקום המשתמש ומיקום רשת, שירותים פעילים ברשת, כתובת MAC, מספר מזהה של פוליסת הביטוח
רישום ויצירת חשבון לשם שימוש בשירותים
Facebook, Twitter, Linkedin, Google Analytics רשתות חברתיות
מידע אשר נמסר לנו על ידי הצד השלישי הרלוונטי (כלומר, פייסבוק, טוויטר וכדומה) כמו שם ומדינה, כל מידע שתספק לנו במסגרת ההתקשרות
התקשרות עמך באמצעות רשתות חברתיות
CBIZ (Cobra) ספקי הפצת עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני
שם, כתובת דואר אלקטרוני, החברה אליה המשתמש משויך
הרשמה לניוזלטר וקבלת עדכונים
CBIZ (Cobra)
שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, תוכן פנייתך ומידע הנוגע אליה
התקשרות עמנו באמצעות הטלפון או בכתב
ספקי שירותי התקשרות, ספקי שירותי ענן, ספקי שירותי ניתוח מידע Whatsapp, SalesForce, CBIZ (Cobra), Fing Macvendors, Google Cloud, Wix
שם, כתובת (כולל מיקוד), מספר טלפון, חשבונות, כיסוי ביטוח סייבר ותביעות קודמות, כתובת MAC, מספר מזהה של פוליסת הביטוח, פרטי מכשיר , כתובת IP, שם רשת ותצורה, רשתות קשורות, מכשירים המקושרים לרשתות, המידע שהיה חשוף לתקרית סייבר, פעילותך בשירות, אירועי סייבר קודמים בהם היית מעורב
גישה ושימוש בשירותי האבטחה
Google Cloud, SalesForce, CBIZ (Cobra), Wix, Confense ספקי שירותי התקשות, ספקי שירותי ענן, ספקי שירותי ניתוח מידע
הודעת דואר אלקטרוני, כתובת דואר אלקטרוני, מספר זיהוי מכשיר, צילום מסך של ההתכתבות
שימוש בשירותי אנטי פישינג
ספקי שירותי תקשורת, ספקי שירותי ענן, שירותי סליקה ותשלום
שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני
צ'אט עם בוט המכירות
ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע"מ, AIG, איילון חברה לביטוח ספקי שירותי ביטוח
שם, דואר אלקטרוני, טלפון, מדינה, מספר פוליסה, מידע הנגע לפוליסות הביטוח שרכשת
שיתוף פעולה עם שותפינו העסקיים

1.1 מידע שנאסף באופן אוטומטי:
בעת השימוש באתר ובשירותי החברה, החברה אוספת מידע מסוים באופן אוטומטי, לרבות, מידע לגבי השימוש באתר, מידע טכני לגבי המכשיר שלך, מידע לגבי מיקומך ואת כתובת ה-IP שלך. המידע ישמש, בין היתר, לצרכים אנליטיים וניתוח הרגלי שימוש באתר, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, איתור ומניעת שימוש מפר, ניהול האתר וכל מטרה אחרת שנועדה לשפר את פעילות האתר ואת השירותים המוצעים באתר.

אנו אוספים מידע כזה באמצעות טכנולוגיות כגון קבצי "Cookies" וטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי  SDKs, Web Beacons, Pixels ועוד) וכן שירותים שמשתמשים בטכנולוגיות אלו. קובץ Cookie הוא קובץ קטן המכיל מחרוזת תווים, הנשלח אל המכשיר שלך כאשר אתה מבקר באתר מסוים. כאשר תבקר שוב באתר, קובץ ה-Cookie יאפשר לאתר לזהות את הדפדפן שלך ומידע אחר לגביך.  חלק מהדפדפנים מאפשרים לחסום או למחוק Cookies על ידי שינוי ההגדרות הדפדפן. ידוע לך כי ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים או חוויית השימוש שלך בשירותים תהא מוגבלת במידה ותחסום או תמחק את העוגיות.

 

החברה עשויה לעשות שימוש בשירותי אנליטיקה על מנת לקבל מידע על אופן השימוש של המשתמש באתר לרבות, מתי ובאיזו תדירות המשתמש מבקר באתר, לאילו דפים וחלקים של האתר המשתמש נכנס, מערכת ההפעלה של המשתמש, סוג הדפדפן, רזולוציית המסך של מכשיר המשתמש, יכולת העיבוד של צבע המסך, באילו אתרים ואפליקציות המשתמש נכנס לפני הכניסה לאתר, מיקום המכשיר, כתובת IP, סוגי המכשיר הסלולרי באמצעותו התבצעה כניסה לאתר, והפעולות שנעשו ע"י המשתמש באתר. אנחנו לא מצרפים מידע שנאסף עם מידע אישי אחר. 
עם זאת, Google עשויה לצרף את המידע שנאסף בGoogle Analytics עם מידע אחר שנאסף עליך אם אישרת את “Ads Personalization” (פרסומות מותאמות אישית) כחלק מ”Google Signals”. השימוש בGoogle Analytics כפוף לתנאי השימוש:http://www.google.com/analytics/terms/us.html, ומדיניות הפרטיות של Google: http://www.google.com/policies/privacy. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה-opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

2.    מטרות השימוש במידע
בנוסף לשימושים במידע אישי שאנו אוספים הנזכרים לעיל, נשתמש במידע בעבור המטרות הבאות:
•    כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ולספק את שירותי החברה;
•    לשם אישור הזהות שלך והתאמת השירותים אשר בהם אתה מעוניין להעדפותיך;  
•    תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת שירותי החברה וכן מוצרים ושירותים אחרים שלנו;
•    למטרה שלשמה סיפקת לנו את הפרטים שלך (לדוגמה: אם פנית אלינו בבקשה או שאלה, ושיתפת עמנו את שמך ופרטי הקשר שלך, נשתמש במידע אישי זה כדי לענות על הפניה שלך) ולכל מטרה שבקשר אליה אישרת את השימוש במידע האישי לגביך;
•    בכדי ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים, למוצרים, לחשבון המשתמש ולעניינים הקשורים לשירותי החברה;
•    איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר ובשירותי החברה, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין;
•    לצורך ניתוח ובקרת מידע באתר ובשירותים;
•    לשם תפעולם התקין של שירותי החברה וכן פתרון תקלות;
•    לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.

3.    מסירת מידע לצדדים שלישים

 

אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף על ידנו במקרים המפורטים להלן:
•    צדדים שלישיים המסיעים לנו במתן השירותים השונים ותפעול האתר, לרבות ספקי ענן, יועצי פרסום ומדיה, ספקי שירות וכדומה;
•    לפי כל צו שיפוטי או הוראת חוק שאנו סבורים שרלוונטי או חל;
•    לגורמי אכיפת חוק או גורמים אחרים בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 
•    אם תפר את תנאי השימוש באתר ובשירותי החברה ו/או תבצע פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
•    ליועצים משפטיים, עורכי דין, בתי משפט וגורמים רלוונטיים אחרים במקרה של התייעצות משפטית, מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לביננו ולבין כל צד שלישי אחר, יישוב סכסוך, הגנה מפני תביעה או אכיפת זכויותינו;
•    בכל מקרה בו נתת את הסכמתך או ביקשת שמידע אישי לגביך יועבר לצד שלישי.
•    במקרה שהחברה או חלק מהחברה או נכסיה ימכרו לצד שלישי, החברה תעבור מיזוג, פשיטת רגל או בכל מקרה דומה (וכן כל תהליך או בדיקה שתעשה בנוגע להתכנות מקרים אלה), החברה תעביר מידע האישי לרוכש, רוכש פוטנציאלי, צד שלישי נשוא המיזוג, צד שלישי של מיזוג פוטנציאלי, או ליועצים ונותני שירות של הנ"ל.
•    לגופים הקשורים אלינו, כגון חברות בת או אם, שנותנים לנו שירותים או עוזרים לנו בעיבוד או שימוש במידע.

 

4.    מידע אנונימי
 
אנו עשויים להשתמש, לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע אנונימי (כפי שמוגדר בהמשך) אודות השימוש באתר ובשירותי החברה  וכל מידע אנונימי אחר לכל מטרה, לרבות, אך למוגבל לשפר את האתר והשירותים שלנו. "מידע אנונימי" הינו מידע שלא מזהה משתמשים באופן אישי ואינו יכול, באמצעות מאמצים סבירים, להיקשר למשתמש או לזהות אותו באיזה אופן, גם אם הוא היה מקושר למשתמש בעת איסוף המידע.

5.    זכויות המשתמש

 

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, מאפשר לך, באמצעות פניה בכתב לחברה באימייל לכתובת, privacy@surance.io, לבקש לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה, לתקנו, למחקו, להימחק מרשימת הדיוור או לוודא כי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. עם זאת, מובהר כי מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י חוק.
6.    קטינים

 

האתר ושירותי החברה מיועדים לשימוש עבור בגיר מעל גיל 18, ואינם מיועדים לקטינים. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין או מידע מילד שטרם מלאו לו 18, החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה.
 
7.    אתרים ולינקים של צד ג'

לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים והפניות לאתרי אינטרנט של צד ג'. החברה אינה אחראית לאיסוף, שמירה והעברת המידע באתרים אלה, וכל כניסה אליהם היא באחריותך בלבד. החברה ממליצה לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של צדדי ג' אלו בכדי לדעת כיצד המידע האישי שלך יטופל.

8.    יצירת קשר

ניתן לפנות לחברה לשם קבלת מידע בנוגע למידע האישי שנאסף לגביך באתר ובשירותי החברה ו/או כל שאלה או בקשה בנוגע למידע אישי אודותיך בדוא"ל:  privacy@surance.io.
 

bottom of page