שורנס

תנאי שימוש 

עדכון אחרון: דצמבר 2019

מוקד טלפוני: 0733856535

 

ברוך הבא לשורנס בע"מ ("שורנס" או "אנחנו").  תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות האלו ("התנאים") מסדירים את היחסים שבין שורנס לבין המשתמשים, וקובעים את התנאים וההגבלות בהתאם להם מספקת שורנס את האתר שלה ("האתר"), התוכנה הקניינית שלה ("תוכנה"), האפליקציה הסלולרית שלה ("האפליקציה") ו/או את השירותים הזמינים באמצעות האתר, התוכנה או האפליקציה או המוצעים בכל דרך אחרת על-ידי שורנס, לרבות בשותפות יחד עם צדדים שלישיים, כגון סוכנויות וחברות ביטוח ("ספקי ביטוח"), לכל אדם ("משתמש", או "אתה") המשתמש באתר, בתוכנה או באפליקציה (יחדיו "השירותים").

 

השימוש בלשון זכר בתנאים אלו נעשה לשם הנוחות בלבד, האמור להלן על כל המשתמשים והמשתמשות בשירותי שורנס.

 

האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים על ידי שורנס מופעלים ומתוחזקים על ידה. השירותים, וכן ההצהרות הכלולות בתנאים אלו, ניתנים על ידי שורנס ובאחריותה. 

 

אנו שומרים את הזכות לעדכן ולשנות תנאים אלה מעת לעת, ללא מתן הודעה או קבלת הסכמה ספציפית, לכן אנא בדוק דף זה לעיתים קרובות בכדי לראות האם ישנם עדכונים ושינויים. ייתכן שתתבקש לאשר תנאים אלו במועד ההתקנה או ההורדה של התוכנה ו/או האפליקציה. 

 

כאשר אתה עושה שימוש באתר ו/או בשירותים, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים אלו, ולכל תנאי, מדיניות או נהלים אחרים, כפי שאלו עשויים להתעדכן ולהתפרסם באתר ו/או באפליקציה מעת לעת. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים הכלולים בזאת, אל תשתמש בשירותים שלנו. כל עוד אינך מפסיק את השימוש בשירותים, תיחשב כאילו הסכמת לתנאים אלו.

 

זהו הסכם מחייב מבחינה משפטית, אנא קראו תנאים אלו בתשומת לב. מדיניות הפרטיות שלנו, המופיעה להלן, הנה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו.

 

1. השירותים שלנו 

השירותים שלנו מספקים פלטפורמה דיגיטלית המציעה ניטור, מניעה והגנה למערכות ורשתות ביתיות. בקשר עם אספקת השירותים שלה, שורנס גם משתפת פעולה עם שירותי ביטוח סייבר ומספקת כלים, מוצרים ושירותים אחרים.

2. רישום

בכדי לקבל גישה לתכונות מסוימות באתר או באפליקציה, כמו התקנה והורדה של התוכנה ו/או האפליקציה, יתכן כי ותידרש קודם להירשם וליצור חשבון או להחזיק בפוליסת ביטוח של המבטח. במידה ותדרש להרשמה, לאחר ההרשמה לחשבון, תקבל חשבון  ייעודי ותתבקש לספק כתובת דואר אלקטרוני תקפה ולבחור סיסמא.

2.1. עליך לשמור על פרטי הגישה לחשבון שלך בסודיות מוחלטת. אינך רשאי לשתף את פרטי הגישה לחשבון שלך עם כל אדם אחר או צד שלישי. הנך גם מסכים שלא להשתמש בפרטי הגישה לחשבון של כל אדם או משתמש אחר, ולא לאפשר לכל אדם אחר להשתמש בפרטי הגישה שלך, ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

2.2. אנא הודע לנו באופן מידי אם הנך חושד שנעשה שימוש או גישה בלתי מורשים לחשבון שלך. הנך אחראי לכל שימוש שנעשה בחשבון שלך. אתה אחראי ליידע משתמשים אחרים שיש להם גישה  למערכות הביתיות ולרשתות שלך, כי מערכות ורשתות אלו מנוטרות על ידי שורנס, וכי מידע אישי אודותיהם עשוי להיאסף על ידי שורנס במסגרת השירותים. 

3. שירותי שורנס וביטוח סייבר

3.1. משתמשים שהתקינו את האפליקציה ו/או המשתמשים בשירותים בשילוב עם שירותים הניתנים על ידי חברות ביטוח, כפופים לתנאים, למדיניות ולחובות נוספות כפי שקבעו חברות הביטוח, ובהתאם לאמור בפוליסת הביטוח של המשתמש, לרבות, בין היתר, בכל הנוגע לזכאות לשירותים מכוח הפוליסה, השתתפות עצמית, ועוד.

3.2. אם התקנת את האפליקציה במסגרת פוליסת ביטוח הניתנת על ידי חברת ביטוח, שים לב כי בנוסף לתנאים אלו, יחולו עליך תנאי הפוליסה הרלוונטית. בין היתר, אתה נדרש להתקין את האפליקציה על מנת להיות זכאי להטבות הניתנות במסגרת הפוליסה המותנות בשימוש בשירותי שורנס.

3.3. לאחר רכישת כיסוי ביטוח סייבר, המשתמש יקבל הודעת SMS המזמינה אותו להוריד את האפליקציה למכשיר ולהפעיל את השירות. לרשות המשתמש עומד גם מוקד שירות טלפוני, הזמין במספר:0733856535, לסיוע בהתקנת האפליקציה והפעלת השירות. על המשתמש להוריד את האפליקציה, להתחבר לרשת הביתית, להדליק ולחבר את כלל המכשירים האלקטרוניים לרשת הביתית ולפעול בהתאם להנחיות כפי שיופיעו באפליקציה. 

3.4. במידה והמשתמש קיבל הודעה אודות אירוע תקיפת סייבר מהבוט של שורנס, עליו לדווח על התקיפה באמצעות הצ'טבוט באפליקציה ו/או באמצעות פנייה טלפונית למוקד השירות, ולפעול בהתאם להנחיות שיקבל באפליקציה או במוקד השירות.  

3.5. על המשתמש לוודא שהאפליקציה תהא מותקנת על הטלפון החכם ולאפשר גישה, סריקה והשתלטות מרחוק על מכשירים אלקטרוניים שונים של המשתמש על ידי צוות התמיכה של שורנס, על מנת לעצור את תקיפת הסייבר, לנקות או לתקן את הרשת מנוזקות ולחקור את מקור התקיפה. 

3.6. שים לב, כי שירותי שורנס לא יחולו על משתמשים שנעשה שימוש חריג ברשת הביתית שלהם, לרבות:

3.6.1. כריית מטבעות קריפטוגרפיים;

3.6.2. פעילות עסקית מכל סוג שהוא.     

3.6.3. ביצוע עבודות של אבטחת מידע;

3.6.4. ביצוע פשעי מחשב לפי כל דין.

3.7. שורנס וחברת הביטוח פועלות כיישויות נפרדות. בשום מקרה שורנס לא תהא אחראית לפעולות או מחדלים של צדדים שלישיים כלשהם. 

4. התקפות סייבר, נוזקות וסיכונים נוספים 

4.1. בעוד אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא שהתוכנה והשירותים יזהו ויטפלו בהתקפות סייבר, איננו יכולים ואיננו מבטיחים שהתוכנה והשירותים יכולים למנוע, לעצור, למזער או לזהות את כל התקפות הסייבר, האיומים והנוזקות. לא תהיה לך כל טענה נגד שורנס בקשר עם כל חוסר הצלחה למנוע, לעצור, למזער או לזהות את כל התקפות הסייבר, האיומים והנוזקות.

4.2. בנוסף, עליך להיות מודע לכך שהשימוש באתר, באפליקציה, בשירותים ובתוכנה עשוי להיות קשור בסיכונים אחרים, אינהרנטיים לשימוש ברכיבי תוכנה ובתוכניות כאמור בקשר עם רשתות ביתיות, לרבות סיכונים הקשורים בתנועה נוספת, עומס רשתי, שימוש ברוחב פס, וכו'.

5. רישיון

5.1. בכפוף לעמידתך בתנאים אלו, שורנס מעניקה לך בזאת רישיון שימוש אחד, לא בלעדי, בלתי ניתן  להעברה, ניתן לביטול, מוגבל, כפוף לתשלום, בתוכנה, לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד. 

5.2. בכדי לעשות כל שימוש מסחרי בשירותים, יהיה עליך לרכוש מנוי כדלהלן (1) באתר שלנו או בכל מקום אחר אותו תייעד שורנס מעת לעת; (2) בהסכם או הצעת מחיר כתובים בינך ובין שורנס.

5.3. הנך מאשר שהתוכנה והמסמכים הנלווים לה הנם רכושה הבלעדי של שורנס ושהבעלות עליהם תשאר בידי שורנס בכל עת. הנך גם מאשר שאין לך כל זכויות בתוכנה מלבד אלו שניתנו לך במפורש במסגרת תנאים אלו.

5.4. אינך רשאי להשתמש בתוכנה כולה או מקצתה לכל מטרה שהיא מלבד כפי שנאמר במפורש בתנאים אלו. כל שימוש בלתי מורשה באתר, בתוכנה או באפליקציה ללא הסכמתה מראש ובכתב של שורנס, אסור במפורש.

6.     שימושים אסורים

6.1. בקשר עם השימוש שלך בכל אחד מהשירותים, ומבלי להגביל כל התחייבות אחרת בהתאם לתנאים אלו או לדין החל, הנך מסכים לאמור להלן:

6.1.1. לא להעלות, לפרסם, להפיץ, לשלוח, להעביר או להעמיד לרשות אחרים בכל אופן אחר כל תוכן המהווה או הכולל הודעות חוזרות או כל צורה אחרת של תקשורת מסחרית או מטרידה, או תוכן הכולל נוזקות, לרבות תולעים או וירוסים או כל קוד בעל אופי הרסני. 

6.1.2. לא להתערב או לשבש את השירותים, השרתים או הרשתות המחוברים לאתר, לאפליקציה או לשירותים, לשלול את השירות, לפרוץ, לפצח, להנדס לאחור או להפריע בכל דרך אחרת שהיא לאתר, לתוכנה, לאפליקציה ו/או לשירותים בכל דרך שהיא, או לא לציית לדרישות, לנהלים, למדיניות או לתקנות של רשתות המחוברות לאתר או לשירותים;

6.2. הנך מסכים בזאת שלא: 

6.2.1. לשבש, להשבית, להכביד, לפגוע, לתקוף, לבדוק או לבחון את הפגיעות של התוכנה או השירותים, או להפריע להם בכל דרך אחרת; 

6.2.2. לפרוץ או לגרום לכשל של כל אחד מאמצעי האבטחה הכלולים בשירותים ובתוכנה; 

6.2.3. לנסות לעשות דה-קומפילציה, לפרק, להנדס מחדש או להנדס לאחור את התוכנה או ליצור או לנסות ליצור או להתיר, לאפשר, או לסייע לאחרים לחלץ את קוד המקור של התוכנה, או את המסגרת המבנית שלה בכל דרך אחרת; 

6.2.4. למכור מחדש, להעביר, להעניק רישיון משנה, לשעבד, לשכור, להשכיר או לשתף את זכויותיך תחת תנאים אלה;

6.2.5.   לשנות, לעדכן, לשכפל, לשעתק או להעתיק את התוכנה או כל חלק ממנה.

7. קניין רוחני

7.1. תכנים ומידע מסוימים המסופקים באתר, בתוכנה, באפליקציה ובשירותים ובאמצעותם, לרבות אך ללא הגבלה, הלוגו של שורנס, הסימן המסחרי, הגרפיקה, העיצובים, המידע, הטקסטים, התמונות, הנתונים, התוכנות, הקודים, האלגוריתמים והחומרים האחרים המוצגים, הזמינים, הקיימים או הנמצאים בבסיסו של האתר, האפליקציה או השירותים (להלן יחדיו, "תוכן שורנס"), הינם יצירה המוגנת בזכויות יוצרים, בפטנט, בסימן מסחרי ו/או בכל דרך אחרת של שורנס בלבד ומהווים את רכושה של שורנס, ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמה מפורשת בכתב מאיתנו. 

7.2. שורנס שומרת לעצמה את כל הזכויות, לרבות כל הזכויות לקניין הרוחני בתוכן שורנס. אינך רשאי לשכפל, להעתיק או לעשות שימוש חוזר בחלק כלשהו מתוכן שורנס ללא אישור מפורש ובכתב של החברה. 

8. אחריות 

8.1. המשתמש מסכים ומאשר כי האתר, התוכנה, האפליקציה, השירותים וכל תוכן הכלול בהם ניתנים "כפי שהם" (AS IS), "ככל שיהיו זמינים", ו"לרבות הליקויים שלהם", והסיכון שבשימוש בהם הוא של המשתמש בלבד, במידה המקסימלית המותרת על פי דין. שורנס אינה נושאת באחריות, מפורשת או משתמעת, מכל סוג שהוא, ביחס לאתר, לאפליקציה, לשירותים (לרבות כל תוכן, מידע, תוכנה), לרבות כל אחריות משתמעת ביחס להתאמה למטרה מסוימת, לסחירות, לבעלות, לאי-הפרה, לתוצאות, לדיוק, לשלמות, לנגישות, לתאימות, להתאמה, לאמינות, לזמינות, לעמידה במועד, לאיכות או להיעדרם של וירוסים. שורנס אינה מבטיחה או מתחייבת שהאתר, התוכנה, האפליקציה והשירותים יכולים לחסום או למנוע כל התקפת סייבר. במידה והגבלת האחריות כאמור בסעיף זה אינה תקפה מכוח הדין, התניה תחול במידה המקסימלית המותרת על פי דין בלבד.

8.2. במידה ואתה משתמש בשירותי שורנס במסגרת פוליסת ביטוח סייבר, הגבלת האחריות האמורה לעיל לא תחול עליך, ויחול עליך במקום הסדר האחריות הקבוע בפוליסת הביטוח.  

8.3. האחריות היחידה של שורנס והסעד היחיד לו המשתמש זכאי בקשר עם כל מחלוקת עם שורנס או כל טענה בקשר לשירותים (לרבות אך ללא הגבלה השימוש שלך באתר, בתוכנה, באפליקציה ובשירותים), תהיה הפסקת השימוש באתר, בתוכנה, באפליקציה ובשירותים. שורנס ושותפיה, והדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, אלו הכפופים לה או הנציגים שלה, לא יישאו באחריות בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או פיצויים עונשיים הנובעים מהשימוש שלך או הסתמכותך על האתר, האפליקציה ו/או השירותים.  החרגות אלו בגין נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או פיצויים עונשיים כוללים, ללא הגבלה, נזקים בגין אבדן רווחים, נתונים שאבדו, פגיעה במוניטין, הפסקת עבודה, תקלות מיחשוביות או כל נזק או הפסד מסחרי אחר, גם אם שורנס קיבלה התראה בדבר האפשרות לנזק האמור, וללא תלות בסוג הסעד המבוקש בתביעה, בין אם הוא כספי או הצהרתי. מכיוון שישנם מדינות או תחומי שיפוט שאינם מאפשרים את החרגתה או הגבלתה של אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, באותם מדינות או תחומי שיפוט, אחריותה של שורנס תוגבל במידה המותרת על פי דין. 

המשתמש מאשר ומסכים שללא ההחרגות וההגבלות לעיל על אחריותה, לא תוכל שורנס להציע את האתר, התוכנה, האפליקציה או השירותים.

 

9. שונות 

9.1 שורנס שומרת לעצמה את הזכות בכל עת שהיא ומעת לעת לשנות, להשהות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את השירותים או כל חלק מהם, או את הגישה של המשתמש אליהם, ולשנות, להשהות או למחוק את האתר, האפליקציה וכל חלק מהם. סעיף זה לא יחול על משתמשים אשר נרשמו לשירות במסגרת פוליסת ביטוח סייבר. 

9.2 שורנס אינה מתחייבת לגישה רציפה ללא הפרעה לאתר או לאפליקציה, וגורמים רבים שמחוץ לשליטתה של שורנס עשויים להפריע לפעילותו של האתר, האפליקציה ו/או השירותים.

9.3 אם נקבע כי כל הוראה מתנאים אלו אינו בר אכיפה, אזי אותה הוראה תשונה כך שתשקף את רצון הצדדים. יתר ההוראות של תנאים אלו יישארו בתוקף מלא.

9.4. תנאים אלו אינם מקימים ואין בכוונתם להקים כל מערכת יחסים של סוכנות, שותפות, מיזם משותף, או יחסי עובד-מעביד.

9.5. המשתמש אינו רשאי להמחות הסכם זה. שורנס רשאית להמחות הסכם זה בכל עת שהוא לתאגיד היורש את זכויותיה בכל מיזוג, איחוד או רה-ארגון של שורנס. 

9.6. האתר, התוכנה, האפליקציה, השירותים ותנאים אלו וכל מחלוקת הנובעת בקשר עמם יהיו כפופים באופן בלעדי ויפורשו על פי דיניה של מדינת ישראל. הנך מסכים שכל מחלוקת כאמור תובא באופן בלעדי בפני בתי הדין המוסמכים בתל-אביב, ישראל.

9.7. משתמשים יכולים למסור לנו הודעות בדואר אלקטרוני לכתובת support@surance.io