top of page
Ayalon Cyber grey.png

תיאור השירות

אודות השירות

סייבר Living הינו כיסוי ביטוחי למקרה של תקיפת סייבר של הרשת הביתית וכולל שירות מידי להפסקת תקיפה, פעולות להחזרת המצב לקדמותו והחלפת מכשירים שניזוקו במקרה הצורך (בהתאם לתנאי הפוליסה) זאת באמצעות אפליקציית סייבר המסייעת גם במניעת תקיפה החל מרכישת הפוליסה. 
הכיסוי הינו הרחבה של פוליסת הדירה של ״איילון חברה לביטוח״ ומסופק ע״י חברת שורנס בע״מ.

1. האפליקציה עבור:

  • הערכת סיכוני סייבר על גבי הרשת האלחוטית (WiFi) הביתית, המכשירים המחוברים אליה, כתובת האימייל והטלפון החכם של המבוטח.

  • המלצות לפעולות מנע, הדרכה ליישום ההמלצות לשיפור רמת ההגנה.

  • ביצוע המלצות ע״י המבוטח.

  • סריקות מעת לעת עבור עדכון ההמלצות.

  • ניטור והתראה 24/7 של האיימוים הידועים.

2. מענה מיידי במקרה התקפת סייבר:

  • בוט המחובר למכשירים ברשת שלך.

  • מענה טלפוני 24/7 ע״י מוקד טלפוני ומומחי סייבר להפסקת התקפות

3. שירותי תיקון המכשיר ושחזורו כחלק מתנאי הפוליסה:

  • תיקון במעבדת מכשירים ניידים.

  • טכנאי עד הבית, עבור המכשירים שאינם ניידים.

4. החלפת המכשיר:

  • בהתאם לצורך ולתנאי הפוליסה, החלפת מכשיר בכפוף לגבול אחריות בפוליסה, במכשיר שווה ערך מאותו דגם או דגם מתקדם יותר בהתאם למלאי של הספק באמצעות שובר דיגיטלי.

5. תביעה בשירות לא תייקר את הפוליסה בעת החידוש.

גבולות אחריות:

1. מבוטח עם אפליקציה מותקנת – גבול האחריות הינו 12,000 שח למקרה ולכל המכשירים יחד, מקסימום עד 36,000 שח לשנה ועד שלושה מקרים בשנה.

2. מבוטח אשר לא התקין אפליקציה – זכאי להחלפה של עד שני מכשירים, לבחירת המבוטח, כאשר גבול האחריות הינו עד 5,500 שח למקרה ולא יותר מ 3,500 שח עבור מכשיר אחד

השתתפות עצמית:

1. שירותי הפסקת התקפה – במידה וחומרת ההתקפה דורשת נציג מומחה נדרשת השתתפות עצמית של 620 שח. במידה והמבוטח הגיש את התביעה באמצעות האפליקציה תחול השתתפות עצמית מופחתת של 380 שח.

2. שירותי החלפת מכשיר תקול – תחול השתתפות עצמית של 620 שח. במידה והמבוטח הגיש את התביעה באמצעות האפליקציה תחול השתתפות עצמית מופחתת של 380 שח.

bottom of page